Facebook
Styrobud Górno
Konfigurator Warzywników

Fundusze Europejskie

Firma STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr realizuje projekt przy wsparciu Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu: „Wzrost rozpoznawalności marki STYROBUD GÓRNO na rynkach europejskich dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.” (POPW.01.02.00-18-0030/18)

Cele Projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ekspansja marki Styrobud Górno na rynki Francji oraz Niemiec. Ma ona doprowadzić do wypracowania ugruntowanej pozycji przedsiębiorstwa oraz do zwiększenia rozpoznawalności na tych rynkach. Analiza obecnych wyników sprzedażowych wskazuje na potencjał jaki niesie ze sobą rozwój na wybranych rynkach. Wzrost przychodów z eksportu wzrasta w ekspresowym tempie, dodatkowo innowacyjność produktów oraz światowy trend związany z prowadzeniem zdrowego trybu życia wzmacniają zainteresowanie produktami Beneficjenta. W związku z tym realizowane są inwestycje związane z halą produkcyjną i magazynową, które stanowią ważne elementy składowe planów ekspansji.

Po wdrożeniu modelu internacjonalizacji firma będzie posiadać stałych dystrybutorów pełnej gamy swoich produktów na wybranych rynkach, jej działania marketingowe ukierunkowane będą na dalszy rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży eksportowej zdecydowanie wzrośnie i pozwoli na dużo szybszy rozwój niż obecnie.

Wartość projektu: 777 971,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 548 335,00 PLN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż przedsiębiorstwo STYROBUD - GÓRNO RADOMSKI PIOTR zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP I pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA STYROBUD - GÓRNO W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu było określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy STYROBUD - GÓRNO na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%

Zostań naszym partnerem!

Zapraszamy do współpracy centra ogrodnicze i projektantów ogrodów

Dowiedz się więcej

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password